הצהרת נגישות עבור מערכת המתנט

מחויבות הטכניון להנגשת אתרי האינטרנט שלו

הנגשה של מערכת המתנט

פרטים בדבר העמידה החלקית של מערכת המתנט בתקנות נגישות השירות, וה"פטור בשל מגבלויות טכנולוגיות" של חלקים נרחבים של מערכת המתנט

לא כל חלקי המערכת ניתנים להנגשה. צוות המתנט פועל להנגיש את החלקים של המערכת שאכן ניתנים להנגשה.

הסדרי התאמות חלופיות עבור סטודנטים זכאים

תוכן צד שלישי שפטור מהנגשה

רמת הנגישות

קבלת סיוע ודיווח על בעיות נגישות

תאריך עדכון אחרון